FullSizeRender-4.jpg

Overview


Innherred seilforening

SCROLL DOWN

Overview


Innherred seilforening

aarsmoete2017


Årsmøte 2017 - innkalling og sakliste

aarsmoete2017


Årsmøte 2017 - innkalling og sakliste

Sakliste til årsmøte Innherred Seilforening 2017

Sted: Backlund hotell, Levanger
Tid: 01.03.2017 kl 1900
Sak 1 Konstituering
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Valg av to til å signere protokollen
Sak 2 Årsberetning
Sak 3 Regnskap
Sak 4 Fastsettelse av medlemskontingent (for tiden kr 300)
Sak 5 Budsjett
Sak 6 Valg
Sak 7 Innkomne saker
•Ingen saker er ankommet styret for behandling av årsmøtet.
Sak 8 Premieutdeling Info/Underholdning
• Informasjon fra seilbåtkollektivet på Ekne
• Destinasjon Grønland
Mulighet for en matbit og litt båtprat på no39 etter møtet

Vel møtt!

FullSizeRender-4.jpg

Om foreningen


Om foreningen


Fyll inn informasjon i skjema under og du vil motta SMS når vi arrangerer seilaser. Supert for deg som vil prøve seiling men ikke har egen båt - alle er velkommen!

Navn *
Navn
Skriv inn ditt mobilnummer

Innherred Seilforening ble stiftet 02.12.1979 som Innherred Seil- og Sjøsportforening med det formål å a) fremme båtinteressen generelt, derunder kursvirksomher for barn og ungdom, samt voksne, b)  bedre havneforholdene og opplagsplassene samt å, c) organisere felles turer. I dag har foreningen om lag 35 medlemmer. Aktivitetene i foreningen er i hovedsak knyttet til å tilrettelegge for medlemsaktivtiteter som onsdagsseilaser, turseiling og arrangementet Ytterøya Rundt. Foreningen besitter også to nyere seiljoller av typen RS-Feva som er lokalisert på Ekne. De fleste medlemmer har sine båter ved Sjøbadet Småbåthavn på Levangernesset.

Innherred Seilforening er en del av Trøndelag Seilkrets, under finner du linker til de øvrige foreningene sine hjemmesider.