Styret 2018

Leder                Ståle Norum (nstaale (at) mac.com )
Styremedlem     Angela Kuemmel
Styremedlem     Torbjørn Skei
Styremedlem     Mina Rudi
Kasserer            Kristian Sundal
Web                 Fredrik Lundh (flundh (at) me.com)

Orgnr. 985 413 614

I tillegg til nettsiden finnes også en facebookgruppe

Bruk gjerne skjema nedenfor om du ønsker å komme i kontakt med oss! 

Navn *
Navn