Foreningen arrangerer ukentlige aktiviteter for medlemmene. Det blir sendt ut SMS hver onsdag for å informere om aktiviteten. Vi møtes på Sjøbadet klokken 1745. Vi har de siste årene vekslet på å ha seilas på tid eller en turseilas som en sosial aktivitet avhengig av værforhold.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta i egen båt eller som mannskap. Onsdagsaktiviteten er en viktig del av foreningens tilbud til medlemmene og en fin arena for å bli bedre kjent med både egen båt, andres båt og ikke minst hverandre :)

Velkommen til seilsesongen 2019!

/Styret


isf terminliste 2019 - Sheet1-2.jpg

Seilingsbestemmelser onsdagsregattaer ISF

1 Regler

Seilasene er underlagt ISAF’s kappseilingsregler, men unntak som måtte følge av nedenforstående bestemmelser.

2 Klasser

Det seiles i en klasse. Medlemmene i ISF oppfordres til å skaffe seg rating-tall for sin båt. Styret bistår med å skaffe tall for de som ikke skaffer selv via www.seiling.org . Tildelt måletall må aksepteres.

3 Påmelding

Påmelding skjer til ansvarlig arrangør for dagen. Det skal utrykkelig varsles til arrangør dersom man skal ha rating uten spinnaker. Er dette varslet er det ikke lov å bruke spinnaker. Likeledes skal det varsles i forkant av seilasen om det skal benyttes shorthanded rating for den aktuelle seilasen. Det tilstrebes at dagens seilas varsles per SMS før klokken 12 på dagen for seilasen

4 Start og mål

Start og mål er normalt mellom utlagte bøyer utenfor Røstad. Løpet blir angitt på skippermøte før start.

5 Poengberegning

Lavpoengsystem benyttes, dvs at førsteplass får ett poeng, andreplass får to osv. DNF får samme poeng som antall båter i den aktuelle seilas. DNS får en mer en antall båter i den aktuelle seilas. Arrangør får poeng tilsvarende gjennomsnittet av sine gjennomførte seilaser (uavhengig av strykninger). To seilaser pr serie kan strykes.

6 Protester

Kappseilingsreglene gjelder angående prosedyre for protester. Protesten trenger ikke å være skriftlig. Unnlatelse av å gjennomføre straff (vendinger) kan føre til tillegg i tid. For øvrig gjelder ordinære regler for evt. konfliktsituasjoner.

For å ta straff under seilas gjelder følgende regler

  • Båt mot båt situasjoner (ex sb/bb, le båt, berøring): 720 vending

  • Merkeberøring: 360 vending

  • Tyvstart: seile om en ende og starte på ny

7 Premiering

Det seiles vårserie og høstserie. Disse premieres hver for seg. En tredjedels premiering.

8 Starttidspunkt

Starttidspunkt vårserie er klokken 1830

Starttidspunkt høstserie er klokken 1830