Nytt for året vil være at to av seilasene i serien arrangeres som turseilas uten tidtagning med sosialt innslag. Ytterøya rundt arrangeres 20.08.2016, se egen side . Det planlegges også en vårtur, dato for denne publiseres på nettside/facebook

Terminliste 2016 ISF

Vårserie
Seilas 1 - Onsdag 04.05.2016
Seilas 2 - Onsdag 11.05.2016
Seilas 3 - Onsdag 18.05.2016
Seilas 4 - Onsdag 25.05.2016
Seilas 5 - Onsdag 01.06.2016
Seilas 6 - Onsdag 08.06.2016
Seilas 7 - Onsdag 15.06.2016
Seilas 8 - Onsdag 22.06.2016

Høstserie
Seilas 1 - Onsdag 10.08.2016
Seilas 2 - Onsdag 17.08.2016
Seilas 3 - Onsdag 24.08.2016
Seilas 4 - Onsdag 31.08.2016
Seilas 5 - Onsdag 07.09.2016
Seilas 6 - Onsdag 14.09.2016
Seilas 7 - Onsdag 21.09.2016
Seilas 8 - Onsdag 28.09.2016

Resultater 2016 (oppdateres fortløpende)

 

Seilingsbestemmelser onsdagsregattaer ISF

1 Regler

Seilasene er underlagt ISAF’s kappseilingsregler, men unntak som måtte følge av nedenforstående bestemmelser.

2 Klasser

Det seiles i en klasse. Medlemmene i ISF oppfordres til å skaffe seg rating-tall for sin båt. Trond Hamland er behjelpelig med det. Dersom noen mot formodning ikke har ratingtall vil de enten seile med rating 1.00 eller få høyeste rating for tilsvarende båt.

3 Påmelding

Påmelding skjer til ansvarlig arrangør for dagen. Det skal utrykkelig varsles til arrangør dersom man skal ha rating uten spinnaker. Er dette varslet er det ikke lov å bruke spinnaker. Likeledes skal det varsles i forkant av seilasen om det skal benyttes shorthanded rating for den aktuelle seilasen.

4 Start og mål

Start og mål er normalt mellom utlagte bøyer utenfor Røstad. Løpet blir angitt på skippermøte før start.

5 Poengberegning

Lavpoengsystem benyttes, dvs at førsteplass får ett poeng, andreplass får to osv. DNF får samme poeng som antall båter i den aktuelle seilas. DNS får en mer en antall båter i den aktuelle seilas. Arrangør får poeng tilsvarende gjennomsnittet av sine gjennomførte seilaser (uavhengig av strykninger). To seilaser pr serie kan strykes.

6 Protester

Kappseilingsreglene gjelder angående prosedyre for protester. Protesten trenger ikke å være skriftlig. Unnlatelse av å gjennomføre straff (vendinger) kan føre til tillegg i tid. For øvrig gjelder ordinære regler for evt. konfliktsituasjoner.

For å ta straff under seilas gjelder følgende regler

  • Båt mot båt situasjoner (ex sb/bb, le båt, berøring): 720 vending
  • Merkeberøring: 360 vending
  • Tyvstart: seile om en ende og starte på ny

7 Premiering

Det seiles vårserie og høstserie. Disse premieres hver for seg. En tredjedels premiering.

8 Starttidspunkt

Starttidspunkt vårserie er klokken 1830

Starttidspunkt høstserie er klokken 1800